Начална страница Логистична интеграция

Нашата логистична мрежа
– ефективна и широкообхватна.

Стремим се да бъдем истински интегратор на логистични процеси. С цялостни решения от край до край, ние свързваме и оптимизираме веригите за доставка.

Като интегратор ние консолидираме силно фрагментирания пазар от транспортни фирми в кохезионна, стабилна широка европейска мрежа, с която ефективно да удовлетворим различните клиентски потребности и адаптивно да реагираме на динамичните пазарни условия.

Гъвкавост и планиране на фокус

Нашият подход към интегриране на логистичните процеси е прост, но ефективен: разбирането на уникалните потребности и предизвикателства на Вашия бизнес е наш приоритет. Отделяме време да оценим задълбочено Вашата логистична необходимост и така получаваме перспектива на 360-градуса, която отчита всички аспекти, връзки и зависимости, за да разберем по-добре комплексността на процеса. Въз основа на това ние вземаме по-добре обмислени и ефективни решения, разработваме персонални решения, съобразени напълно с Вашите цели.

Обединяваме стотици малки и средни превозвачи, за да предоставим цялостни услуги на големи клиенти като гарантираме високо качество и сигурност.

Нашата мрежа обхваща почти цяла Европа, осигурява на клиентите необходимите транспортни варианти, подпомага разширяването и развитието на различните пазари.

Създаваме съвместна екосистема, в която партньорството и специализирането позволяват да се обменят знания, ноу-хау и ресурси, позволявайки бърз отговор на промените в търсенето и условията на пазара.

Подбор и селекция

Нашите надеждни процедури за подбор на доставчици и селекция гарантират пълен контрол и безкомпромисно качество по цялата верига за доставки. Те надхвърлят обичайните оценки на превозвачите за покриване на специфичнитие формални и финансови изисквания, изискванията за оборудването, качеството или системите.

Покриването на условията като опит, надеждност, гъвкавост, съответствието със законодателните и регулаторни изисквания, е от решаващо значене за установяване на партньорства. Независимо от това, ние изграждаме дългосрочни отношения на сътрудничество с компании, които като нас се ръководят от ценности като почтеност, непрекъснато развитие и усъвършенстване, и демонстрират всекидневен ангажимент към опазване на околната среда, устойчиво развитие и безопасност.

Присъединяване

След задълбочена първоначална оценка, нашите процедури за подбор на доставчици позволяват да изберем прецизно тези, които най-добре отговарят на нуждите и стандартитите на нашата логистична мрежа. Нашият многоетапен процес на включване осигурява безпроблемен преход от избора до пълното интегриране към нашата мрежа. С този процес ние явно определяме взаимните изисквания и очаквания, установяваме процедури и принципи за сътрудничество и обезпечаваме съответната техническа поддръжка и обучение. Това ни осигурява сътрудничеството с нови доставчици да протича гладко и ефективно, като ни гарантира качество и сигурност по вашата верига за доставки.

Одит за съответствие

Редовни одити за съответствие на доставчиците са от решаващо значение за тяхното представяне, за качеството на услугите и съответствието с установените стандарти за качество, политики и процедури. Одитиращите процедури ни дават възможност да идентифицираме потенциални проблеми и области за подобряване и да предприемем ефективни корективни действия и подобрения. С редовни одити на доставчиците, ние поддържаме високо качество на услугите и повишаваме способността си да реагираме на променящите се пазарни условия. Това е ключов елемент в нашата бизнес стратегия, който ни позволява да запазим лидерската си позиция на пазара и да гарантираме клиентската удовлетвореност.

ИТ в управлението на мрежата

Усъвършенстваните ИТ решения осигуряват решаваща подкрепа в ежедневното управление на нашата обширна мрежа. Те позволяват проследяване в реално време и управление на веригата за доставки. Въпреки раздробеността на транспортния пазар, с нас получавате пълен контрол върху целия процес.

Обръщаме внимание на автоматизиране на текущото сътрудничество и комуникация в рамките на нашата мрежа, с използване на най-нови технологии, инструменти и софтуер за намаляване на ръчната работа, елиминиране на грешките, повишаване на ефективността и подобряване качеството на услугите.

Доверен партньор

Многоезичен екип

Говорим: английски, полски, румънски, български, немски, унгарски, украински, италиански, хърватски…

Целеви решения

Разработваме логистични услуги, съобразени с вашите индивидуални нужди и предизвикателства.

Автоматизиране на процесите

Използваме силата на технологиите, за да Ви предоставим изцяло ново качество на сътрудничество и логистика.

 

Местен опит

Използваме разбирането си за местните специфики, за да предоставим безпроблемни решения от край до край.

Тук сме, за да Ви помогнем.

Разкажете ни за Вашите логистични предизвикателства.
Ние ще осигурим решението.

Да поговорим