Głównym obszarem naszej działalności jest transport samochodowy ładunków całopojazdowych i częściowych na terenie całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy następującymi krajami: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia.
Usługi transportowe świadczymy w oparciu o własny tabor, a także flotę naszych Partnerów z różnych krajów, co daje naszym Klientom gwarancję elastycznej obsługi. Priorytetem jest dla nas terminowość załadunków i rozładunków, koordynacja i stały monitoring realizacji zleceń, a także sprawny przepływ informacji.

W odpowiedzi na rosnące wolumeny wymiany handlowej naszych Kontrahentów i stałą presję na obniżanie kosztów, uruchomiliśmy nową kompleksową usługę polegającą na zastosowaniu rozwiązań intermodalnych na bazie transportu samochodowego, kolejowego i wodnego śródlądowego do obsługi towarów masowych (stal, materiały sypkie, ceramika) naszych Klientów.

Naszym klientom oferujemy przewóz ładunków pełnokontenerowych (FCL) oraz operacje portowe i przeładunki w następujących lokalizacjach: Polska: Gdynia/Gdańsk/Szczecin, Niemcy: Hamburg, Rumunia: Konstanta wraz z obsługą spedycyjno - celną w eksporcie, imporcie oraz tranzycie towarów a także kompleksową obsługą door-to-door.