Możemy być katalizatorem i akceleratorem Twojej wymiany handlowej z Rumunią. Oferujemy kompleksowe wparcie dla działów eksportu i importu małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju wymiany handlowej pomiędzy Polską a Rumunią (eksport produktów a także poszukiwanie źródeł zaopatrzenia). Nasze usługi doradcze:

  • badanie rynku, opracowywanie raportów i analiz branżowych,
  • wyszukanie potencjalnych partnerów biznesowych, dystrybutorów, dostawców i sprawdzenie ich wiarygodności,
  • analiza produktów / usług pod kątem ich konkurencyjności na rynku.

Ponadto oferujemy swoją pomoc w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych na terenie Rumunii i doradztwo na każdym etapie ich funkcjonowania, posiłkując się współpracującymi z nami kancelariami prawnymi i notarialnymi oraz zespołami profesjonalnych tłumaczy.